• Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 
Mają Państwo prawo zareklamowania wadliwego produktu poprzez skorzystanie z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę). W ciągu 100 dni od otrzymania zamówienia mają Państwo również prawo dokonania zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny.
 

Procedura reklamacyjna z tytułu rękojmi

1. Każdy produkt sprzedawany w naszym sklepie objęty jest 2 letnią rękojmią. Mogą Państwo z niej skorzystać jeśli przed upływem tego terminu stwierzą, że produkt jest uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Przymiemy i rozpatrzymy Państwa reklamację w terminie 14 dni.
2. Aby zgłosić reklamację produktu z tytułu rękojmi prosimy: 
a. o przesłanie na adres bok@famillokids.pl:
  • skanu wypełnionego i podpisanego formularza reklamacyjnego (do pobrania poniżej) - w wypełnionym formularzu reklamacyjnym  prosimy  w szczególności: o określenie Państwa oczekiwań - obniżenie ceny, zwrot środków, naprawa, wymiana na produkt wolny od wad, jak również zamieszczenie Państwa danych kontaktowych (telefon, email).
  • 3 zdjęć w formacie jpg lub png obrazujących stwierdzoną wadę
  • skanu lub kopię dowodu zakupu (np. faktura)
 b. o odesłanie reklamowanego produktu na adres: Imexpol Maciej Rut, ul. Willowa 21/30, 20-819 Lublin.
 
 
3. Informujemy, że koszt dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby naszej firmy ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem. 
4. Odpowiedzi na zgłoszoną reklamację udzielimy Państwu w terminie do 14 dni mailowo lub telefonicznie. Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – zgodnie z Państwa wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Państwo towaru zostanie wyczerpany). W takim przypadku mają Państwo prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. 
5.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. 
6. Wszelkie pytani związane z procesem reklamacji mogą Państwo kierować na nasz adres poczty elektronicznej: bok@famillokids.pl
 

Zwroty

1.Zakupiony towar mogą Państwo zwrócić bez podania przyczyny w okresie 100 dni, od momentu odebrania zamówionego produktu.
2. Prawo to nie przysługuje Państwu w sytuacji, gdy nabyli Państwo produkt nie jako konsument w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 (faktura z podaniem numeru NIP), 
3. zwrotowi w okresie pomiędzy 15 a 100 dniem od dnia dostarczenia produktu  nie podlegają:
• ze względów bezpieczeństwa: foteliki samochodowe i monitory oddechu;
• ze względów higienicznych – kosmetyki, pieluchy oraz bielizna.
4. W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa Prosimy o przesłanie przed upływem 30 dniowego terminu na adres bok@famillokids.pl, skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia poniżej).
 
 
5. Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odsyłając zakupiony produkt wraz z oryginałem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Imexpol Maciej Rut, ul. Willowa 21/30, 20-819 Lublin.
6. Zwracany towar powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Zwracany towar nie może  nosić śladów użytkowania oraz nie może posiadać uszkodzeń  mechanicznych. Jeśli skorzystają Państwo z kartonu, w którym otrzymali Państwo zamówienie – prosimy o usunięcie starej etykiety nadawczej oraz staranne zaklejenie i zaadresowanie paczki.
7. Ponoszą Państwo koszt odesłania zwracanego produktu. Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. 
8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenie charakteru, cech i sposobu funkcjonowania rzeczy.
9. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu pełną kwotę zapłaconą za produkt, wraz z kosztem jego wysyłki do Państwa, w wysokości najtańszej z dostępnych dla Państwa przy składaniu zamówienia na zwracany produkt opcji wysyłki. 
10. Zwrotu płatności dokonamy w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodzą się  Państwo na inną formę zwrotu. Jeżeli zamówienie zostało przez Państwa opłacone przy odbiorze, prosimy o podanie numeru rachunku bądź danych do przekazu pocztowego, na które będziemy mogli zwrócić pieniądze.
11. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania się z wykonaniem zwrotu do momentu otrzymania produktu lub czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania na właściwy - wskazany do zwrotów - adres, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
12.  Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje ponadto w odniesieniu do umów:
• o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.